[act:learn] љубав, сваки [nom:day].

Sua бити емаил [nom:news] [nom:letter]. Sua требати 3 [nom:minute] од [pos:your] [nom:time].

[act:start] данас!

  • Љубав
  • Мир
  • [Nom:Wisdom]

    Реч Данас: Породица

    Речник: Naski -